Osiągnięcia – Atak z ZaskoczeniaAtak z Zaskoczenia – 280 punktów

Nazwa Wygląd Zadanie Punkty Nagroda
Szybki Jak Błyskawica Ukończ „Atak z Zaskoczenia” w mniej niż 12 godzin
Szybszy Niż Błyskawica Ukończ „Atak z Zaskoczenia” w mniej niż 3 godziny 150
Ze Wszystkich Stron Ukończ „Atak z Zaskoczenia” tracąc mniej niż 1.750 jednostek
Dobre Wykonanie Ukończ „Atak z Zaskoczenia” bez użycia ochotników

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.