Osiągnięcia – Azyl BandytówAzyl Banydtów – 280 punktów

Nazwa Wygląd Zadanie Punkty Nagroda
Rabunek Ukończ „Azyl Bandytów” w mniej niż 12 godzin
Skok Ukończ „Azyl Bandytów” w mniej niż 3 godziny 150
Nietykalny Ukończ „Azyl Bandytów” tracąc mniej niż 500 rekrutów
Marsz Ukończ „Azyl Bandytów” bez użycia konnych

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.