Osiągnięcia – Czarni RycerzeCzarni Rycerze – 300 punktów

Nazwa Wygląd Zadanie Punkty Nagroda
Lanca Ukończ „Czarni Rycerze” w mniej niż 12 godzin
Strzała Ukończ „Czarni Rycerze” w mniej niż 3 godziny 150
Nieustraszony Ukończ „Czarni Rycerze” tracąc mniej niż 600 jednostek
Potyczka Ukończ „Czarni Rycerze” bez użycia kuszników i puszkarzy

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.