Osiągnięcia – Dzieci SawannyDzieci Sawanny – 280 punktów

Nazwa Wygląd Zadanie Punkty Nagroda
Polowanie Ukończ „Dzieci Sawanny” w mniej niż 40 godzin
Zasadzka Ukończ „Dzieci Sawanny” w mniej niż 10 godzin 150
Cienka Czerwona Linia Ukończ „Dzieci Sawanny” tracąc mniej niż 1.300 rekrutów
Same Podstawy Ukończ „Dzieci Sawanny” bez użycia kuszników, elitarnych żołnierzy i puszkarzy

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.