Osiągnięcia – Matczyna MiłośćMatczyna Miłość – 300 punktów

Nazwa Wygląd Zadanie Punkty Nagroda
Kuchnia Domowa Ukończ „Matczyna Miłość” w mniej niż 8 godzin
Niekochany Ukończ „Matczyna Miłość” w mniej niż 2 godziny 150
Oszczędzać Strzały Ukończ „Matczyna Miłość” tracąc mniej niż 350 łuczników
Krótsze Łuki, te same strzały Ukończ „Matczyna Miłość” nie używając długich łuczników

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.