Osiągnięcia – ProchProch – 310 punktów

Nazwa Wygląd Zadanie Punkty Nagroda
Wybuchowe Skutki Ukończ „Proch” w mniej niż 40 godzin
Chaos Ukończ „Proch” w mniej niż 10 godzin 150
Mała Iskierka Ukończ „Proch” tracąc mniej niż 500 rekrutów
Spłoszone Konie Ukończ „Proch” bez użycia konnych
Na Beczce Prochu Ukończ „Proch” korzystając wyłącznie z Żołnierzy i Kuszników.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.