Osiągnięcia – Słońce TropikówSłońce Tropików – 250 punktów

Nazwa Wygląd Zadanie Punkty Nagroda
Slup Ukończ „Słońce Tropików” w mniej niż 8 godzin
Huragan Ukończ „Słońce Tropików” w mniej niż 2 godziny 150
Piraci Rządzą Ukończ „Słońce Tropików” tracąc mniej niż 50 rekrutów
Nie Wchodzić! Ukończ „Słońce Tropików” tracąc mniej niż 210 jednostek

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.