Osiągnięcia – Wielka BitwaWielka Bitwa – 80 punktów

Nazwa Wygląd Zadanie Punkty Nagroda
Wielka Moneta Ukończ „Wielka Bitwa” w mniej niż 1 godzina.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.