Osiągnięcia – Wiktor PodstępnyWiktor Podstępny – 330 punktów

Nazwa Wygląd Zadanie Punkty Nagroda
Zwyczajna Podłość Ukończ „Wiktor Podstępny” w mniej niż 18 godzin
„Podłość” to moje drugie imię Ukończ „Wiktor Podstępny” w mniej niż 6 godzin 150
Wiktor Spokojny Ukończ „Wiktor Podstępny” tracąc mniej niż 500 rekrutów
Koncentracja Wojska Ukończ „Wiktor Podstępny” bez użycia żołnierzy

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.