Śmiały OdkrywcaWygląd Nazwa Jak Zdobyć Odkrywcę Dodatkowe Cechy Koszt
Śmiały Odkrywca Dostępny podczas Eventu Urodzinowego 2020 +150% szybkości wykonywania zadań!
+ 50% większe nagrody w poszukiwaniu skarbów.
Gwarantowane znalezienie premii podczas poszukiwań skarbów i przygód.
4.199

Możliwe Nagrody:
(Skórki budynków są na 15 dni.)

Krótkie Poszukiwanie Skarbów Średnie Poszukiwanie Skarbów Długie Poszukiwanie Skarbów Bardzo Długie Poszukiwanie Skarbów Przedłużone Poszukiwanie Skarbów Poszukiwanie Artefaktu
20% 18% 9% 6% 6% 12%
16% 10% 8% 6% 6% 12%
10% 9% 8% 6% 6% 12%
10% 9% 8% 6% 6% 8%
6% 9% 8% 6% 6% 8%
6% 6% 8% 6% 6% 8%
6% 6% 8% 6% 6% 8%
4% 6% 8% 6% 6% 8%
4% 6% 8% 6% 6% 8%
4% 2% 5% 6% 6% 6%
4% 1% 3% 6% 5% 4%
2% 1% 2% 6% 5% 2%
2% 1% 2% 6% 5% 2%
2% 1% 2% 4% 5% 1%
2% 1% 2% 3% 5% 1%
2% 1% 2% 3% 5% 1%
1% 1% 3% 5%
1% 1% 2% 5%
1% 2% 1%
1% 1% 2%
1% 1%
1% 1%
1% 1%
1%
1%

Fasolada Krótkie Poszukiwanie Przygód Średnie Poszukiwanie Przygód Długie Poszukiwanie Przygód Bardzo Długie Poszukiwanie Przygód
13% 20% 15% 10% 10%
13% 15% 15% 10% 10%
13% 10% 10% 10% 10%
9% 10% 5% 10% 5%
9% 10% 5% 10% 5%
9% 5% 5% 5% 5%
9% 5% 5% 5% 5%
8% 5% 5% 5% 5%
7% 5% 5% 5% 5%
4% 5% 5% 5% 5%
2% 5% 1% 5% 5%
1% 1% 1% 2% 5%
1% 1% 1% 2% 5%
1% 1% 1% 2% 5%
1% 1% 1% 2% 5%
1% 1% 1% 2% 2%
1% 2% 2%
1% 1% 1%
1% 1% 1%
1% 1% 1%
1% 1%
1% 1%
1% 1%
1%
1%

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.