Czarny Wirod poziomu ?


Pochodzenie: Czarnodrzew 1.000 + 50 + 10
Handel: NIE
Efekt: Skraca czas podróży Generałów o 35% pomiędzy Wyspą Domową, a Wyspą Przygody.

Czas Działania 03:00 godziny
Czas Działania Premia od Przyjaciela
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.