Czekoladowe Pralinyod poziomu 7


Pochodzenie: Kupiec: Czarny Rynek 180
Flecista z Hamelin (20%) lub 3x(5%)
Niespodzianka Wielkanocna 89 (4%)
Event Wielkanocny 2015-2024 120
Kolorowa Torba (100%)
Kolorowe Pudełko (100%)
Kolorowa Skrzynia (100%)
Handel: TAK
Efekt: Zmniejsza czas produkcji w Magazynie Prowiantu o dwie trzecie

Czas Działania 12:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela 18:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium 19:48 godzin


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.