Danie Na Wynosod poziomu ?


Pochodzenie: Romantyczna Restauracja 1.000 + 250
Handel: NIE
Efekt: Skraca czas podróży Generałów o 20% pomiędzy Wyspą Domową, a Wyspą Przygody.

Czas Działania 02:00 godziny
Czas Działania Premia od Przyjaciela
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.