Dary Lasuod poziomu 7


Receptura dla: Specjalny Magazyn Prowiantu 200 + 150 + 75
Pochodzenie: Kupiec: Czarny Rynek 295
Event Świąteczny 2015-2023 120
Radosna Paczka Bożonarodzeniowa (100%)
Handel: TAK
Efekt: Zwiększa produkcję na obszarze do 4 budynków: drwali, leśników, tartaków oraz szkółek drzew egzotycznych o 2x

Czas Działania 12:00 godziny
Czas Działania Premia od Przyjaciela 18:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium 19:48 godzin


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.