Dokumenty Podróży Ekspresowychod poziomu ?


Pochodzenie: Geolog Na Wakacjach Szansa na znalezienie podczas poszukiwania złoża.
Handel: NIE
Efekt: Przyśpiesza produkcję Portu o 2x

Czas Działania 25:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela 37:30 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium 41:15 godzin


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.