Dopalaczod poziomu 30


Pochodzenie: Kupiec: Ekspedycje 165
Przeraźliwa Paczka Halloweenowa (100%)
Handel: TAK
Efekt: Zmniejsza czas produkcji w Zbrojowni o 3x

Czas Działania 06:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.