Ekstraktor Rudy Żelazaod poziomu ?


Pochodzenie: Kupiec: Czarny Rynek 395
Event Wielkanocny 2019-2024 259
Event Wielkanocny 2016-2018 260
Niespodzianka Wielkanocna 89 (4%)
Radosna Paczka Bożonarodzeniowa (100%)
Handel: TAK
Efekt: Zwiększa wydobycie w Kopalni Żelaza o 4x

Czas Działania 24:00 godziny
Czas Działania Premia od Przyjaciela 36:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium 39:36 godzin


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.