Garść Balonówod poziomu ?


Pochodzenie: Rynek z Balonami 70 + 40
Handel: TAK
Efekt: Skraca czas produkcji w Magazynie Prowiantu o 6x.

Czas Działania 12:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela 18:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium 19:48 godzin


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.