Grilowany Stekod poziomu 7


Receptura dla: Specjalny Magazyn Prowiantu 500
Pochodzenie: Kupiec: Czarny Rynek 495
Event Świąteczny 2016-2023 300
Letnia Paczka Ulepszone Rolnictwo (100%)
Słoneczna Torba (100%)
Słoneczne Pudełko (100%)
Słoneczna Skrzynia (100%)
Handel: TAK
Efekt: Zwiększa produkcję budynku o 2x

Czas Działania 48:00 godziny
Czas Działania Premia od Przyjaciela 72:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium 79:15 godzin


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.