Inspirująca Przemowaod poziomu ?


Pochodzenie: Kupiec: Czarny Rynek 695
Niespodzianka Wielkanocna 89 (4%)
Event Wielkanocny 2016-2024 455
Event Wielkanocny 2015 425
Event Wielkanocny 2014 245
Wydarzenie Nocy Letniej 2015 360
Handel: TAK
Efekt: Zwiększa produkcję budynków o 3x w promieniu 3 pól wokół niego.

Czas Działania 12:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela 18:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium 19:48 godzin


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.