Kolacja Wigilijnaod poziomu 1


Pochodzenie: Event Świąteczny 2012-2022 50
Event Nocy Letniej 2015 75
Handel: TAK
Efekt: Przyśpiesza przyrost ludności o 500%

Czas Działania 02:00 godziny
Czas Działania Premia od Przyjaciela
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.