Koszyk Cioci Irmyod poziomu 22


Pochodzenie: Magazyn Prowiantu 120 + 60 20
Poszukiwanie Artefaktu (12.12%)
Handel: TAK
Efekt: Zwiększa produkcję budynku o 2x

Czas Działania 06:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela 09:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium 09:54 godzin


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.