Krampus

od poziomu ?


Pochodzenie: Event Świąteczny 2015-2022 40
Handel: TAK
Efekt: Zwiększa produkcje Kopalni Węgla, Warsztatu Smolarza oraz Manufaktury Recyklingowej o 4x

Czas Działania 12:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela 18:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium 19:48 godzin


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.