Moralność z Chaosuod poziomu ?


Pochodzenie: Jarmark Karnawałowy 150 + 150 + 150 + 400
Handel: TAK
Efekt: Zwiększa produkcję o 9x, ale jednocześnie zwiększa ilość potrzebnych do produkcji surowców o 3x

Czas Działania 02:00 godziny
Czas Działania Premia od Przyjaciela 03:00 godziny
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium 03:18 godzin


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.