Nadgodziny Szkolenioweod poziomu ?


Pochodzenie: Event Urodzinowy 2018-2023 185
Event Piłkarski 2014-2024 185
Interesy Bonabertich (50%)
U Stóp Góry (50%)
Nieznane Regiony (50%)
Górski Labirynt (50%)
Lud Gór (50%)
Wielka Bitwa (50%)
Letnia Paczka Podżegacz Wojenny (100%)
Handel: TAK
Efekt: Zmniejsza czas werbunku w Koszarach oraz Elitarnych Koszarach o 3x

Czas Działania 12:00 godziny
Czas Działania Premia od Przyjaciela
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.