Naostrzone Kilofyod poziomu ?


Pochodzenie: Składnica Kamienia 20 + 15
Handel: TAK
Efekt: Zwiększa produkcję Warsztatu Kamieniarza (kamień, marmur, granit) o 3x.

Czas Działania 06:00 godziny
Czas Działania Premia od Przyjaciela 09:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium 09:54 godzin


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.