Niewielka Tubka Kleju



od poziomu 7


Receptura dla: Specjalny Magazyn Prowiantu 100 + 50 + 5
Pochodzenie: Kupiec: Czarny Rynek 295
Event Świąteczny 2014-2023 90
Wydarzenie Nocy Letniej 2015 145
Handel: TAK
Efekt: Zmniejsza czas produkcji Warsztatu Introligatora o 20%

Czas Działania 12:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.