Obsydianowe Podkowyod poziomu 65


Pochodzenie: Excelsior (5%)
Kupiec: Epickie Przedmioty 245
Handel: TAK
Efekt: Dodaje 30% prędkości poruszania się wszystkim generałom na przygodzie

Czas Działania 08:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela 08:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium 08:00 godzin


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.