Odznaka Pracownika Miesiącaod poziomu 1


Pochodzenie: Specjalny Magazyn Prowiantu 300 + 300 + 50
Poszukiwanie Skarbów (krótkie)
(Szczęśliwy Odkrywca)
(6.25%)
Cenne Dane Wywiadowcze (11%)
Handel: TAK
Efekt: Zwiększa produkcję budynku o 3x

Czas Działania 06:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela 09:00 godzin/td>
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium 09:54 godzin


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.