Owoce Trudówod poziomu ?


Pochodzenie: Wielka Bitwa (100%)
Event Piłkarski 2019-2024 495
Handel: TAK
Efekt: Zwiększa produkcję Epickiego Miejsca Pracy o 3x

Czas Działania 24:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela 36:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium 39:36 godzin


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.