Pakiet Medycznyod poziomu 26


Pochodzenie: Izba Chorych 10 + 1.000 + 1.000
Izba Chorych 50 + 1.000 + 1.000
Izba Chorych 2 + 1.000 + 1.000
Kupiec: Czarny Rynek 495
Event Piłkarski 2013-2024 495
Elitarny Halloweenowy Pakiet (100%)
Paczka Wyprawy I (100%)
Paczka Wyprawy II (100%)
Paczka Wyprawy III (100%)
Paczka Bożonarodzeniowego Wzmocnienia (100%)
Specjalistyczna Paczka Bożonarodzeniowa (100%)
Paczka Wojskowa (100%)
Paczka Wzmocnienia (100%)
Paczka Jaguara (100%)
Paczka Specjalistów (100%)
Letnia Paczka I (100%)
Letnia Paczka III (100%)
Niegrzeczna Paczka Bożonarodzeniowa (100%)
Letnia Paczka Podżegacz Wojenny (100%)
Niebywała Halloweenowa Skrzynia (100%)
Handel: TAK
Efekt: Użyj na garnizonie, aby natychmiast ożywić generała, który został pokonany.
Czas Działania: Natychmiast


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.