Pieśń Koncentracjiod poziomu ?


Pochodzenie: Kupiec: Czarny Rynek 99
Królewna Śnieżka (?%)
Handel: TAK
Efekt: Zwiększa produkcję Epickiego Miejsca Pracy o 3x

Czas Działania 08:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela 12:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium 13:12 godzin


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.