Podręcznik Dla Pracowników Umysłowychod poziomu 53


Pochodzenie: Excelsior (5%)
Paczka Bożonarodzeniowego Wzmocnienia (100%)
Upiorna Paczka Halloweenowa (100%)
Handel: TAK
Efekt: Zwiększa produkcję wszystkich budynków Papiernii, Gisernii, Snycerzy oraz Szmuklerzy o 3x

Czas Działania 04:00 godziny
Czas Działania Premia od Przyjaciela 06:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium 06:36 godzin


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.