Podręcznik Do Inżynierii: Broń Małokalibrowaod poziomu ?


Pochodzenie: Gabinet Rzemieślnika 200 + 250 + 100
Handel: TAK
Efekt: Zwiększa produkcje w budynku Wytwórnia Arkebuzerów o 4x.

Czas Działania 08:00 godziny
Czas Działania Premia od Przyjaciela 12:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium 13:12 godzin


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.