Podręcznik Do Inżynierii: Broń Oblężniczaod poziomu ?


Pochodzenie: Gabinet Rzemieślnika 200 + 300 + 75
Handel: TAK
Efekt: Zwiększa produkcje w budynku Warsztat Oblężniczy o 2x.

Czas Działania 24:00 godziny
Czas Działania Premia od Przyjaciela 36:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium 39:36 godzin


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.