Półmisek Rybod poziomu 7


Pochodzenie: Magazyn Prowiantu 10
Poszukiwanie Artefaktu (9.09%)
Handel: TAK
Efekt: Zwiększa produkcję budynku o 2x

Czas Działania 30:00 minut
Czas Działania Premia od Przyjaciela 45:00 minut
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium 49:00 minut


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.