Powinowactwo Duszod poziomu ?


Pochodzenie: Pomnik Zakochanych 400 + 150
Handel: TAK
Efekt: Skraca czas produkcji w Introligatorze o 2x

Czas Działania 18:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela 27:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium 29:42 godzin


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.