Pozostały Papier do Pakowania

od poziomu ?


Pochodzenie: Fabryka Zabawek 150 + 20
Handel: TAK
Efekt: Zwiększa produkcję w Papierniach o 4x.

Czas Działania 24:00 godziny
Czas Działania Premia od Przyjaciela 36:00 godziny
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium 39:36 godziny


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.