Przyśpieszenieod poziomu 30


Receptura dla: Specjalny Magazyn Prowiantu 50 + 10
Pochodzenie: Kupiec: Czarny Rynek 995
Event Świąteczny 2014-2023 300
Event Nocy Letniej 2015 485
Handel: TAK
Efekt: Zmniejsza czas produkcji w Zbrojowni o 2x

Czas Działania 06:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.