Rozdrabniarkaod poziomu ?


Pochodzenie: Składnica Kamienia 40 + 20
Handel: TAK
Efekt: Zwiększa produkcję w Fabryce Zaprawy o 3x.

Czas Działania 12:00 godziny
Czas Działania Premia od Przyjaciela 18:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium 19:48 godzin


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.