Skuteczne Pułapkiod poziomu 7


Receptura dla: Specjalny Magazyn Prowiantu 300 + 150 + 50
Pochodzenie: Kupiec: Czarny Rynek 675
Event Świąteczny 2017-2023 225
Event Halloween 2016-2023 560
Handel: TAK
Efekt: Zwiększa produkcję na obszarze do 4 budynków: łowców, chatek łowców jeleni oraz ulepszonych chatek łowców jeleni o 3x

Czas Działania 12:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela 18:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium 19:48 godzin


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.