Słoneczny Mirażod poziomu 1


Pochodzenie: Kupiec – Ozdoby 59
Zaginione Miasto (10%)
Handel: TAK
Efekt: Gorące powietrze i jasne słońce tworzą miraże na twojej wyspie.

Czas Działania 7 dni
Czas Działania Premia od Przyjaciela 10,5 dni
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium 11,5 dni


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.