Super Romantyczna Randkaod poziomu ?


Pochodzenie: Pomnik Zakochanych 500 + 6
Handel: NIE
Efekt: Skraca czas produkcji w Szkółce Wiejskiej, Uzdrowisku, Uniwersytecie, Hołdzie Dla Edukacji o 6x

Czas Działania 12:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.