Szaleństwo Słodyczyod poziomu ?


Pochodzenie: Fabryka Cukierków: 450 + 200
Handel: TAK
Efekt: Zwiększa produkcję o 4x, ale jednocześnie zwiększa ilość potrzebnych do produkcji surowców również o 4x

Czas Działania 09:00 godziny
Czas Działania Premia od Przyjaciela 13:30 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium 14:51 godzin


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.