Trzecie Okood poziomu 1


Pochodzenie: Kupiec: Dekoracje 1
Event Urodzinowy 2018-2022 1
Handel: NIE
Efekt: Użyj na budynku, aby anulować trwałą zmianę skórki.
Czas Działania: Natychmiast


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.