Uczta Cioci Irmyod poziomu 7


Receptura dla: Specjalny Magazyn Prowiantu 150 + 100 + 50
Pochodzenie: Kupiec: Czarny Rynek 190
Event Świąteczny 2014-2023 60
Event Nocy Letniej 2015 95
Handel: TAK
Efekt: Zwiększa produkcję budynku o 2x

Czas Działania 24:00 godziny
Czas Działania Premia od Przyjaciela 36:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium 39:36 godzin


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.