Ugryzienie Zombieod poziomu 1


Pochodzenie: Kupiec: Ozdoby 59
Event Halloween 2016-2023 45
Handel: TAK
Efekt: Zastępuje zwierzęta na wyspie gracza Zombi

Czas Działania 7 dni
Czas Działania Premia od Przyjaciela 10,5 dni
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium 11,5 dni


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.