Wędrówka Przez Tundręod poziomu ?


Pochodzenie: Twierdza 21.000 + 450 + 6.500
Handel: TAK
Efekt: Zmniejsza czas werbunku w Akademii Wojskowej o 6x

Czas Działania 04:00 godziny
Czas Działania Premia od Przyjaciela
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.