Worek Omiziarnaod poziomu 1


Pochodzenie: Event Wielkanocny 2018-2021 300
Handel: NIE
Efekt: Użyj na dowolnym złożu a zwiększysz urobek o 2.500 jednostek.
Nie może zostać użyty na Cmentarzu Dyń oraz Specjalnej Kopalni Granitu.


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.