Zestaw Narzędzi Mistrzaod poziomu ?


Pochodzenie: Dom Władyki 50 + 10 + 6 + 4
Handel: TAK
Efekt: Zwiększa produkcję Epickiego Składu Drewna o 2x

Czas Działania 06:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela 09:00 godzin
Czas Działania Premia od Przyjaciela Posiadającego Premium 09:54 godzin


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.